You are currently viewing 【學校資訊】直資學校好處

【學校資訊】直資學校好處

直資學校深受一眾中產家長的支持,部分學校的小一學額更錄得近三十人爭一席位的激烈情況,受到如斯愛戴,無非因為直資學校在收生、教學語言和課程設計上均享有自由度,家長有權參與和選擇。今天,筆者在Tutor Circle尋補和大家分享直資學校好處。
封面圖片來源

 

小學練習


直資學校的簡介

一九九一年直資制度出爐,旨在令本港學校體制更加多元化,迄今直資學校大致分為三類。第一類是歷史猶久的傳統名校轉制而來的,例如:聖保羅書院小學、聖保羅男女中學附屬小學;第二類是二千年後新開辦的,例如:港大同學會小學、福建中學附屬學校、培僑書院和香港華人基督教聯會真道書院等;第二類是特色直資學校,此類學校較為標榜學校於教學或背景上活動式為主,當中以第二類的數量佔多。
school的圖片搜尋結果
圖片來源
 

好處一: 直資學校自由度高

一般而言,直資學校給人的印象都是自由度高,少功課,多活動。雖說直資學校賦予家長有權參與校政,甚至可被推選為校董,但部分傳統名校因校譽關係,本身已享有超然地位,加上受到龐大校友網絡的支持,校方傾向維持固有的辦學傳統,家長實際的「話事權」不高。相對下,新辦的直資學校沒有傳統的包袱,無論在發展改革和家長參與度上都顯得較為積極進取。
 
由於直資學校既獲得政府資助,也可收取學費,加上擁有高度自主權,無可否認,它在資源運用上比起一般官立和津貼小學具有彈性。直資學校具備八大優勢:課程國際化、自訂教學語言、校園設備齊備、高學歷師資、師生比例低、重視家長聲音、課外活動豐富、強化升學支援。不過在一輪殺校風潮後,現存不少官津小學都自強不息,調配資源推行小班教學及採用活動教學模式,為學生度身訂造教材,故直資學校的優勢已非獨有 ,但在教學資源上直資學校仍處於上風的位置。
 
另外, 直資學校是沒有校網限制的,全港各區家 長也可以自由選擇,為孩子報讀心儀學校。
 好處二:直資學校為學生建立人際網絡

為何家長「爭崩頭」都要入名校,除了為名氣,為成績,還有上流社會的人際網絡。直資學校的學生大部分來自富裕家庭,他們有較多家庭支援,外出見聞,參加不同的課外活動的機會都比貧窮家庭來得容易,視野自然變得更廣闊。同學們自然從這「小社會」建立人際網絡,長大後可套用在現實社會,正有謂: 「識人好過識字」。
social的圖片搜尋結果
圖片來源
 


Copyright © 2022 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。
Copyright © 2022 Tutor Circle 尋補. All rights reserved. 此文章未經許可,不得轉載。

好處:直資學校老師質素較好

由於大部分直資學校老師都是以合約形式聘請,因此老師們不能像津校般「懶懶閒,等出糧」。反之直學校老師需要博取好表現,才有機會留下來。因此,在大競爭下,直資學校老師質素不會差。
 

總結

若家長對直資學校情有獨鍾,不妨從學校的教育理念和子女的個性入手,揀選最相配的學校。目前一些新辦的直資學校為吸引足夠學生報讀,必須滿足家長的期望,是以學校普遍會提倡一些較獨特的辦學理念。譬如,有些學校主張少功課、多活動。面對這些理念時,家長宜三思是否認同。若始終認為多功課、少活動對子女較有好處的話,便不應選擇這類學校。
 
【延伸閱讀】國際學校排名一覽
【延伸閱讀】聖馬可中學
【延伸閱讀】【最昂貴的直資學校】啓思中學
 
此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
 

想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10,000個三大導師,即日幫你搵一個合適既導師!

想搵 一個合適既私補老師

 

DSE讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?

想搵 好多好多私補學生

緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram,尋補?Tutor Circle
 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp smaple 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

 

留言