You are currently viewing 【停課不停學】小學網上學習有咩要留意

【停課不停學】小學網上學習有咩要留意

 

圖片來源
 
本地疫情反覆,復課遙遙無期,最新宣布都要去到9月22號先至會慢慢開始復課,復課後都要嚴格執行社交距離,上課時間亦限於半日,相信有排都未會全面恢復面對面上課。喺呢段期間,相信網上學習仍然會係主流嘅學習方式,咁小學生網上學習有啲咩要注意呢?今日就等Tutor Circle尋補 為大家整理下啦!
 
硬件配套

圖片來源
 
講到網上學習,不可或缺嘅就係相對應嘅硬件配套,市面上嘅電子產品五花八門,家長如果唔清楚乜嘢先至係小朋友最需要嘅,可以參考吓以下嘅分享。
 
電腦:一般來講,大家屋企都會有最少一部電腦,電腦網上學習當然係比較方便,亦未必需要額外洗多一筆錢,但係要留意嘅係電腦本身有冇web cam,因為有啲學校為咗確保小朋友係專心上課,會要求學生打開鏡頭,所以電腦本身一定要有相對嘅配置。
 
手提電腦:電腦最唔好嘅地方就係佢係固定嘅,唔可以移動,如果屋企本身人比較多,可能又或者屋企環境本身比較嘈吵,手提電腦可能會係較好嘅選擇,方便學生拎住部電腦係一個比較安靜嘅地方上堂。
 
iPad:最方便同埋輕便嘅電子產品應該就係iPad啦, iPad比起手提電腦同埋電腦比較便宜,但係要留意嘅係佢本身冇額外嘅實體鍵盤,如果學生交功課嘅時候需要打字,小學生未必可以靈活運用iPad入面本身嘅電子鍵盤,家長可能就要額外配多個俾佢。
**現在從以下banner按鈕轉載到 Tutor Circle 尋補網站,並輸入優惠碼 ”TCBLOG2020“ 即可享$20學費減免,事不宜遲,馬上去搜索適合導師上課吧**

 
專注上課

圖片來源
 
無可否認,網上上課比起面對面上課嘅時候,更加難吸引學生嘅注意力,加上小學生本身注意力就比較散漫,長時間望住個屏幕,網上學習互動性又較低,容易聽唔入腦。
 
家長一定要注意一個誤區,就係唔好覺得小朋友網上學習就係比較輕鬆,因此落堂之後仍然為小朋友添加好多補習或者功課。其實網上學習冇得同老師互動,所花嘅精神反而更加多,家長不妨為小朋友添加多啲休息嘅時間,等小朋友喺網上學習嘅時候可以更加專注。
[延伸閲讀]【2020 IELTS】雅思補習班簡介:如何準備IELTS?
 延伸閱讀【通識補習】補習名師選擇 & 話你知溫習小竅門!
延伸閱讀【補習價錢】私人補習價錢2020 – 點先搵到合適嘅私補價錢?
 
屋企人都要合作

圖片來源
 
除咗小朋友要打醒十二分精神之外,屋企人都要合作,小學生容易注意力散漫,屋企人就更加要製造一個可以專注嘅環境比小朋友喺屋企上堂。例如小學生喺網上學習嘅時候,屋企人就可以盡量避免睇電視,或者係個廳到行嚟行去,以免唔小心吸引咗小朋友嘅注意力。
延伸閱讀【HKDSE Maths】究竟DSE數學點讀先高分?
延伸閱讀 【DSE Maths Cut Off】有效温習大計!
總結
小學網上學習未必係一個最好嘅學習環境,但係疫情下,點都要安全第一,家長要盡力營造一個有利嘅學習環境,比小學生即使網上學習都可以做到停課不停學。
 
 
【此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。】
想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過10000個三大導師,即日幫你搵一個適合既導師!
想找一名合適的家教老師
DSE 讀得咁辛苦,想活用知識黎賺下外快?
想搵 好多好多私補學生
緊貼尋補 BlogFacebook  Instagram WeChat,尋補?Tutor Circle
 
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp sample 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式

小學練習


留言

想搵一個合適嘅私補老師aa